1. Legitimatie

Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren.

2. Camera’s

Op diverse plaatsen in en om het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons terrein en/of pand betreedt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

3. Eigendommen

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

4. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

5. Kleding

Correcte kleding is verplicht.

6. Overtreding

Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang kan worden aangezegd.

7. Samenscholing

Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang van ons bedrijf te ontzeggen.

8. Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

9. Fouilleren/detectie poorten

Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

10. Ongewenste voorwerpen

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens, grote zakmessen e.d. is ten strengste verboden.

11. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van eventuele schade aangericht aan eigendommen van derden.